Some One Else Ministries

 

2020-06

Wijziging bestuur per 1 jun 2020

M.i.v. 1 juni 2020 wordt dit de samenstelling van het bestuur:

Els Peene-Verhage - voorzitter (i.p.v. waarnemend voorzitter Hylke)
Hylke Hylkema - secretaris, waarnemend voorzitter
Jan Labruyere - penningmeester
Steneker, Henk - adviserend lid

We bedanken Hylke voor de maanden dat hij interim-voorzitter was en we zijn dankbaar dat Els de kar van ons bestuur wil gaan trekken en voorzitter wordt.