Some One Else Ministries

 

008-11 Reis en foto's

Reis naar Hongarije met Some One Else Ministries – 24 nov t/m 1 dec 2008
Inleiding
Samen met Sam en Els Peene maakte ik (Henk) een reis naar Hajdúhadház in Hongarije om de evangelisch zigeunergemeente daar te dienen met onderwijs, profetische woorden, gebed en bemoediging. Tijdens het eerste bezoek van Sam aan deze gemeente in oktober 2005 ontstond een roeping voor dit werk.
Dit voorjaar hebben Sam en Els de stichting SomeOneElse Ministries opgericht. De naam van de stichting klinkt een beetje als “Sam en Els”, maar is voornamelijk een verwijzing naar Iemand Anders, namelijk Jezus Christus.
In de week voor de reis kwamen we met een aantal mensen samen in het huis van Sam en Els om te bidden voor deze reis en om te luisteren naar de Heer wat Hij wil dat we daar gaan ondernemen.

Logeeradres en situtatie van zigeuners in Hongarije
Om 08:45 u. kwamen Sam en Els Peene mij ophalen met hun Mercedes om naar Eindhoven Airport te rijden. Met Wizz-air vlogen we naar Boedapest, waarna een taxibusje ons naar Hajdúhadház bracht.
We logeerden bij Toni en Peroeska. Het is een vol en gezellig huis met 8 kinderen. Vier kinderen zijn van henzelf. Er is één adoptiekind en er zijn drie pleegzorgkinderen. De oudste dochter heet Timea en zal ons deze week vaak vertalen.

Toni is voorganger van een evangelische zigeunergemeente. In Hongarije is de economie slechter dan in Nederland. Zigeuners worden niet voor vol aangezien en gediscrimineerd. Ze hebben minder opleiding en een baan vinden en houden is niet makkelijk voor ze.
Gevoelens van minderwaardigheid komen we vaak tegen. Toch zijn het prachtige mensen om te zien. We zien een groot verschil tussen bekeerde zigeuners en onbekeerde zigeuners. Bij de laatste groep komt alcoholisme en huiselijk geweld veel voor. Het is voor de mensen van deze kerk bijzonder dat we hen waardevol vinden en dat we van ze houden.


Bidden met Toni – bidden met leidergroeps
We praten met Toni. Sam brengt een boodschap om Toni te bemoedigen als leider over de opdracht van Mozes om naar de Farao te gaan.
1. Geloven in de opdracht van God (misschien “onderhandelen” met God)
2. Vertel de leiders de opdracht
3. Vertel Farao de opdracht
Na de boodschap zegenen we Toni.
Op een avond hebben we in de kerk een bijeenkomst met de leidersgroep, die hier TKT heet. Er is geen vertaler en we beginnen te aanbidden, elk in zijn eigen taal. We staan om de leiders heen om ze te zegenen. We ervaren sterk Gods aanwezigheid. Iemand haalt Timea op om te vertalen. De gedachten die tijdens de aanbidding boven kwamen waren:
- Psalm 1 een boom geplant aan waterstromen met lange sterke wortels.
- Psalm 100:3 Jullie zijn zijn schapen.
- God vindt jullie waardevol en houdt van jullie
- Psalm 83 Het is nodig om één te zijn, want de vijand is ook één.

Huisgroepbijeenkomsten en huisbezoeken
Bijna elke dag hebben we een huisbezoek of een huisgroepbijeenkomst. We zingen samen. En dat geeft veel blijdschap en vrolijkheid. We openen Gods woord. We praten over Gods woord. We merken dat mensen heel serieus bezig zijn met hun geloof. En we bidden met mensen. Problemen waar mensen over vertellen zijn bijv. werkloosheid en schulden.

Er is ook een nieuwe groep met mensen die zich willen laten dopen. Toni heeft een geïlusstreerd A-3 boek waarin een soort ABC cursus van de bijbel staat. Hierin komen de belangrijkste hoofdlijnen en gebeurtenissen aan bod. Heel handig als je niets van de bijbel weet. Vandaag vertelt hij iets over de bijbelboeken van het oude testament. We aanbidden samen en bidden voor de mensen.

Michiel de Ruyter
We rijden met Toni’s Suzuki in ca. 30 minuten naar Debrecen om in de stad rond te kijken. We bekijken wat winkels en gaan op zoek naar een gedenkteken voor Michiel de Ruyter, die in 1676 zesentwintig Hongaarse gereformeerde dominees uit de slavernij bevrijdde, die door de Oostenrijkse keizer tot de galeien waren veroordeeld.


Samenkomsten in Debrecen en Hajdúhadház
Donderdagavond gaan we naar een bijeenkomst in Debrecen. In april 2006 was het nog in een huiskamer, maar nu wordt er een zaaltje gehuurd. Beji, die ik al kende als blinde gitarist, bespeelde nu de elektrische piano, compleet met drumritmes. Hij wordt door een helper naar de piano gebracht, maar vanaf dan gaat alles op gehoor en gevoel (ook al die ingewikkelde knopjes dus). Echt fantastisch om te zien. Hij is zeer muzikaal en ook een echte aanbidder.

Ik geef een studie over de wapenrusting van God (Hebr. 6: 10 – 20). Er zijn defensieve wapens (gordel van waarheid, mantel van gerechtigheid, schild van geloof, helm van redding), maar er zijn ook aanvalswapens (zwaard van Gods woord, schoenen van het evangelie, bidden in de Geest, en voorbede)

De samenkomst in Hajdúhadház begint zondagmiddag om 14:00 u, maar een uurtje eerder ben ik al aan het oefenen (gitaar) met o.a. Beji (piano). Tijdens de aanbidding krijg ik tranen in mijn ogen. Ik proef de zalving die op de aanbidding van deze gemeente ligt.

Els spreekt over Mefiboseth, die zoon van Jonathan, die zichzelf maar een dode hond vindt, maar die door koning David wordt uitgenodigd om aan zijn tafel te eten. De boodschap is dat God je heel waardevol vindt, dat je bij Hem mag komen en jezelf ook waardevol mag vinden.
Sam spreekt over verwerping en aanvaarding en over eigenwaarde. Er is ook avondmaal. Frank vertaalt in de dienst. Hij gaat na de dienst mee naar Toni’s huis. Frank is een 26 jarige Amerikaan die in Hongarije is geboren.

Jeugd en tieners
Zaterdagmiddag hebben we in de kerk een bijeenkomt met de tieners en de jeugd (ca. 10 – 18 jaar). Eerst zingen we samen. Daarna vragen we of ze vragen over God hebben. Wij proberen die te beantwoorden.

Ten slotte speel ik gitaar om Gods Geest uit te nodigen en bidden Sam en Els voor de kinderen. Timea vertaalt bij Sam en Suzan bij Els. Suzan (ca. 17 jaar) vertaalde in 2006 ook al veel. Eén jongen geeft zijn leven aan de Heer en een ander besluit dat hij gedoopt wil worden.

Terugblik
We zien blij en dankbaar terug op deze reis, waarin we deze waardevolle mensen hebben mogen dienen. Soms door gedachten uit de bijbel te delen. Een andere keer door samen God groot te maken of te bidden met mensen. Soms gewoon door er voor hen te zijn. Ook wij zijn gezegend door het geloof van deze mensen. Het was goed.

Henk.


2008-11-f (1)
2008-11-f (1)
2008-11-f (2)
2008-11-f (2)
2008-11-f (3)
2008-11-f (3)
2008-11-f (4)
2008-11-f (4)
2008-11-f (5)
2008-11-f (5)
2008-11-f (6)
2008-11-f (6)
2008-11-f (7)
2008-11-f (7)
2008-11-f (8)
2008-11-f (8)
2008-11-f (9)
2008-11-f (9)
2008-11-f (10)
2008-11-f (10)
2008-11-f (11)
2008-11-f (11)
2008-11-f (12)
2008-11-f (12)
2008-11-f (13)
2008-11-f (13)
2008-11-f (14)
2008-11-f (14)
2008-11-f (15)
2008-11-f (15)