Some One Else Ministries

 

2013 Jaaroverzicht

Zendingsconferentie april
In April 2013 zijn Sam en Els naar een zendingsconferentie van de Fourth Square Europe te Budapest geweest. Zij waren daartoe uitgenodigd door de Rafaelgemeente te Goes. In plaats van geven, mochten ze deze keer ontvangen. Nieuwe contacten werden gelegd, ervaringen (zowel zegeningen als problemen en culturele verschillen) werden gedeeld en situaties werden in breder perspektief geplaatst.

Encounter mei 2013
In Mei 2013 is er voor de eerste keer een conferentie, “een encounter” georganiseerd voor het voorgangersechtpaar. Ook het echtpaar dat vertaald nam deel. Het was voor iedereen een rijke ervaring. Ook voor Sam en Els om dit te doen. Het werd door iedereen als zeer goed ervaren en besloten werd om voor beide gemeentes in de verdere toekomst een encounter te organiseren. Er werd zelfs voorgesteld om te zijner tijd ook voor voorgangers van andere gemeentes een dergelijk encounter te organiseren.

Veranderingen
De veranderende leefwijze van het voorgangers echtpaar leidde ertoe dat de geplande reis in juli door Sam met Jan en Hylke niet door kon gaan. Na 10 jaar voorgangersschap willen ze kerk en woning nu meer gaan scheiden om zo toch ook iets meer een privé-leven te hebben. De gemeenteleden dienen nu hun verantwoordelijkheid meer op zich te gaan nemen.
De te houden encounters vormen daar een goed middel toe in de groei naar volwassenheid.
Wel werd in juli afgesproken om rond 1 oktober 2013 wederom een encounter te houden.
Het was dan ook een domper om na boeking van de vliegtickets en de geestelijke voorbereidingen die in september getroffen waren, de donderdag voor vertrek (we zouden zaterdag vertrekken) te horen dat het encounter niet door kon gaan. De gemeenteleden hadden werk, zodat ze inkomen hadden. Hierdoor konden ze ook geld geven aan de kerk en kon de kerk verder opgeknapt worden, dit met het oog op de winter.

Encounter december 2013
Uiteindelijk zijn Sam en Els in december 2013 gegaan.
Ze verbleven op de nieuwe locatie, de volkstuin van ruim 200 meter lang en 20 meter breed. Een klein huisje met goede isolatie en goed verwarmd, met buiten geiten, ganzen en 2 varkens.
Een project van de voorganger Toni en een Zuid-Koreaanse zendeling om werk te genereren voor zigeuners. Echter, omdat er geen mensen van de kerk waren die dit project vorm wilden geven, doet de voorganger het nu zelf. Vandaar ook dat zij daar nu wonen.
Contacten werden onderhouden. Het is belangrijk te blijven gaan, trouw te zijn en steeds op de hoogte te blijven van de situatie. Mensen werden thuis bezocht, er werd met hen gebeden, hen bemoedigd. Verder werden er concretere plannen gemaakt voor een encounter in April 2014.

Overig
Eens per maand heeft Sam via skype contact met de vertaler. Hierdoor is duidelijker geworden dat er behalve het bovengenoemde “farm-project” ook een Association is. Een stichting waarin de vertaler en twee leden van zijn kerk het bestuur vormen. Verder zijn als leden betrokken andere voorgangers (o.a. uit Hongarije, Slowakije en Zweden). Voorts zijn er nog individuele leden betrokken. Een doel is om kansen te creeeren voor zowel kansarme hongaren als zigeuners, door bijvoorbeeld werk en studiemogelijkheden aan te bieden, voedsel en kleding te ruilen.  Gelet op het feit dat we al met deze mensen samen werken geven wij te kennen hiervan deel uit te willen maken. Een groot voordeel is dat er engels gepraat wordt, ervaringen beter gedeeld kunnen worden en er een breder interkerkelijk draagvlak is.

Onze eerste prioriteit blijft betrokken te zijn bij de gemeente in Hajduhadhaz door hen geestelijk te ondersteunen, onderwijs te geven, te bemoedigen en zo mogelijk financieel bij te staan. Zo hebben we in 2013 een oproep gedaan voor een gift voor hun kerkgebouw, zodat ze hier verder aan kunnen bouwen voordat de winter invalt.

Los van het werk in Hongarije, wat wel steeds de nadruk krijgt, zijn we ook betrokken bij Aglow Goes. Sam is hier adviseur en bezoekt regelmatig de maandelijkse bijeenkomsten.
Verder bezoekt Sam regelmatig zendeling Richt-Jan Hamhuis die als manager van de evangelische boekwinkel Message Media bij Jeugd met een Opdracht te Brussel werkt.
Tenslotte zijn we betrokken bij het interkerkelijke werk onder jongeren in Europa van Atlantic Bridge te Kruiningen.

Een bemoedigende ontwikkeling is dat de oudsten van onze gemeente Berea te Vlissingen zich in 2013 bereidt verklaard hebben om ons in een grotere mate te willen gaan steunen dan zij op dit moment doen. Wij hebben hen daartoe mogelijkheden aangereikt.