Hieronder ziet u links naar interessante websites waaraan ons werk gerelateerd is.

www.aglow.nl   Aglow Nederland is een interkerkelijke en internationale vrouwenbeweging waar sinds een aantal jaren ook mannen welkom zijn. Vandaar dat de naam onlangs gewijzigd is van Woman Aglow Nederland in Aglow Nederland. Sam is als adviseur betrokken bij de afdeling in Goes.

www.atlanticbridge.org   Stichting Atlantic Bridge is een interkerkelijke, internationale jongerenbeweging met als slogan: Building bridges, breaking down walls. Zij tracht door muren af te breken en bruggen te slaan relaties te herstellen tussen jongeren lokaal, continentaal en globaal, alsmede tussen jongeren en hun religie.

www.hope4you.church  De Hope 4 You Church in Vlissingenis de gemeente/kerk waar Els deel van uit maakt.

www.imh-international.com   IMH – Nemzetközi Imádság Háza MissziósGyülekezet (International House of Prayer Mission Church), is het internationale werk dat vanuit Nyiregháza in Hongarije plaatsvindt ten behoeve van zigeuners en andere achtergestelde groeperingen. Wij werken al enkele jaren samen met deze organisatie in Hongarije. Sinds 2015 steunen wij dit werk met 100 euro per maand.

www.messagemedia.be   Message Media is de christelijke boekwinkel te Brussel in België waar wij bij betrokken zijn. Dit werk maakt deel uit van de Belgische afdeling van Y.W.A.M.  Vanuit onze betrokkenheid vindt er een aantal keren per jaar overleg plaats.