Nieuwsbrief feb 2020 (bericht 16-02-2020)

Beste vrienden van SomeOneElse Ministries,

Bijgaand ziet u onze nieuwsbrief met daarin een terugblik op het bewogen jaar 2019. Daarin gebeurden moeilijke, maar ook mooie dingen.

Namens het voltallige Bestuur, wens ik u veel leesplezier.

Lees hier de nieuwsbrief

Hylke Hylkema.

Reisverslag Hongarije 11 t/m 16 juli 2019 Jan, Dennis en Hylke en aanbevelingsbrief (bericht 25-10-2019)

Deze informatie is ook te lezen onder "Zendingsreizen 2019".

Beste vrienden van SomeOneElse Ministries,

De Stichting is volop in beweging. Van 11 t/m 16 juli zijn 3 afgevaardigden naar Hongarije geweest voor een zendingsmissie. Een zeer bijzondere reis waarin de Heer op indrukwekkende wijze Zijn aanwezigheid heeft laten zien.

Het verslag daarvan getiteld “de Kapitein”, dat door sommigen omschreven wordt als een “spannend jongensboek” laat aan duidelijkheid naar alle waarschijnlijkheid niets te wensen over.

Daarnaast heeft Norbert Zink, onze Hongaarse gastheer en voorganger, als dank en eerbetuiging een zogenaamde “Letter of Recommendation” geschreven waarvan een samenvatting is gemaakt.  

Tot slot is op 29 september j.l. onder grote belangstelling een zeer geslaagde presentatie gehouden van onze reis naar Hongarije  in de Hope 4 You Church te Vlissingen.

Namens het voltallige Bestuur, wens ik u veel leesplezier.

Download hier het reisverslag de Kapitein en hier de aanbevelingsbrief.

Hylke Hylkema

Wijziging bestuur (bericht 31 mei 2019)

M.i.v. 1 juni wordt dit de samenstelling van het bestuur. 

Els Peene-Verhage - voorzitter (i.p.v. waarnemend voorzitter Hylke)
Hylke Hylkema - secretaris, waarnemend voorzitter
Jan Labruyere - penningmeester
Steneker, Henk - adviserend lid

We bedanken Hylke voor de maanden dat hij interim-voorzitter was en we zijn dankbaar dat Els de kar van ons bestuur wil gaan trekken en voorzitter wordt.

Nieuwsbrief mei 2019 - overlijden Sam (bericht 22 mei 2019)

Dit is de nieuwsbrief  en een gedicht voor Sam - "De Bergbeklimmer", die zijn verstuurd aan donateurs en vrienden van Some One Else Ministries.

De nieuwsbrief gaat over wat we hebben ervaren rondom het overlijden van Sam en maakt ook melding van plannen voor een nieuwe zendingsreis naar Hongarije door Jan, Dennis en Hylke.

Download hier de nieuwsbrief en hier het gedicht.

Nieuwsbrief maart 2019 - gezondheidssituatie Sam (bericht maart 2019)

Dit is de nieuwsbrief die is verstuurd aan donateurs en vrienden van Some One Else Ministries.

Dat nieuwsbrief ging over de gezondheidssituatie van Sam Peene

Download hier de nieuwsbrief.